Mindig érdekelt, hogy bizonyos fémmegmunkálási eljárások  milyen más kézműves technikákkal vannak kölcsönhatásban.  Mi a története annak, amikor a fonott  textilszálból kötél, csipke vagy szövedék lesz, vagy a fémdrótból lánc, sodrony, háló. A puha nőies anyagminőség hogyan  jelenik meg a férfias, látszólag rideg és okos fémtextúrában.Hogyan kerül át az egyik területen megszerzett tapasztalat, hogyan  szervesül egy látszólag hasonló kinézetű, de teljesen másképp  működő anyag vonatkozásában, úgy hogy a végeredmény mégis az  előképhez hasonló lesz.

A lépték  változásával is új hatások jönnek létre. A súlyos és  áthatolhatatlan fémsodrony textilcsipke-szerűvé válik vékonydrótból elkészítve. A csipke-sodrony készítése is inkább  textiles technikának tűnik, horgoláshoz, kötéshez hasonlónak,monoton, számolós, feminin.

A készítés  folyamata annak a kontemplációs útnak a lenyomata, amin addig  járok,  amíg a tárgy elkészül. Együtt kell működnöm azanyaggal, ismernem kell, nem erőszakolhatom meg. Ha puhatextil-szerű hatást akarok elérni fémben, beszélnem kell  fém-nyelven, nem csak textil-nyelven.

A  szakmai-művészi precizitás egy jó formája a hazaszeretnek. Ott,ahol születtem, gyökereim vannak. Történelmi nők mutatják a  lehetőségét az együttműködés, az egymásra utaltság előnyeit  kölcsönösen hasznosító képesség módjainak. Azokat a  szerepeket, amikkel azonosulni képes lehetek, összhangba  kerülhetek.

Azt a szerepet,amiben definiálom önmagam és ezzel összhangba kerülök a  környezetemmel, hazámmal. Ahol kortárs magyar képzőművészékszert alkotok. Ahol figyelnek és kíváncsiak rám. És ahol  viselik a tárgyaimat.I have always been interested in other crafttechniques that metalworking may be in interaction or symbiosis with.What, for example, is the story of how a strand of spun textile  becomes rope, lace, or part of a weaving, or how a metal wire becomesa chain, a cable, or a net? How does the soft, feminine quality of a  material reveal itself in a seemingly rigid, smart, and masculinemetal texture? How do experiences gained in a certain area become anintegral part of a material that is similar on the surface but workscompletely differently in such a way, that the end result is similar  to its prefiguration?

Neweffects can be created by changing the scale; heavy and impenetrablechain mail becomes lacelike when made of thin wire. The counting andmonotony of constructing the lace mail was itself more akin tofeminine textile techniques such as crocheting and knitting.

The  process of construction is an imprint of the contemplative path Ifollow until the object is completed. I must cooperate with  the  material and be familiar with it; I cannot violate it. If I want toachieve a soft textile-like effect using metal, I must speak thelanguage of metal as well as that of textile.

Professionaland artistic precision is a good form of patriotism. I have roots inthe place I was born. The women of history exemplify ways in which wecan cooperate and mutually utilize the advantages of interdependence,the roles I am able to identify with and be in harmony with.

The  role in which I define myself and am aligned with my  environment and  my  homeland. In which I create contemporary Hungarian fine artjewelry. Where people pay attention to me and are curious about me.And where they wear my objects.

proPatria

 „Dulce et decorum est proPatria mori
 mors et fugacem persequitur” sponsam et viduam.
(Horatius: Odae III/2)

 Sponsa/Vidua –vért,  Armor  

Hol vannak, Horatiusom, azok a nemes nők, aki petesejt koruk óta el  lettek jegyezve? Államérdekből nyitották meg ölük, uralkodót  fogantak. Újraházasodtak, ha elhullt a potens. Csatatér volt  testük, és a páncél alatt rózsaszín bőrük néha megremegett. Róluk gondolkodtam,amíg fűztem a sodronyt. Végtelen hosszan, meditációs  tudatállapotban. Középkori technika csipke kivitelben. Szabás,számolás, szorgalom, hűség: ez a hazaszeretet. Átéltem.Összhangba kerültem elődeimmel.

Where, Horatio, are the noble women who have beenbetrothed since they were but an ovum? They opened their lap in theinterest of the state to conceive rulers, and remarried if thepotentate died. Their body was a battlefield and underneath theirarmor at times their pink skin quivered. Ipondered them as I was linking the mail for an infinite time and in ameditative state. Medieval technique in the form of lace. Tailoring,counting, diligence, and fidelity: this is patriotism. I experiencedit. I was in harmony with my predecessors. 


Amazon -vért, Armour 

 Hol vannak azok a hős nők, akik petesejt koruk óta szabadok  és  zabolátlanok voltak? Egykeblű, hajlékony leányok harci lobogó  alatt, szüntelen férfivadászaton. Lány gyermeküket csapatban  nevelő leányanyák, ókori szinglik, karrieristák. Rózsaszínbőrük nem remegett kisfiaik láttán. Róluk gondolkodtam,amíg sodortam a páncélt. Végtelen hosszan, meditációs  tudatállapotban. Antik technika mellvért-pánt kivitelben. Tűz,edzés, forgás, önérdek: ez a hazaszeretet. Átéltem. Összhangbakerültem elődeimmel.

Whereare the heroic women who have been free and intemperate since theywere but an ovum? Flexible young girls with one breast under awarrior’s flag on a never-ending manhunt. Girl-mothers raisingtheir daughters together, ancient single mothers, careerists. Theirpink skin never quivered at the sight of their young sons. Ipondered them as I was linking the mail for an infinite time and in ameditative state. Antique technique in the form of a breastplatestrap. Fire, tempering, turning, self-interest: this is patriotism. Iexperienced it. I was in harmony with my predecessors.

Ruhacímkék - Labels

    A múzeumban láthatjuk, hogy Viktória királynő alsóneműibe szorgos és láthatatlan kezek monogramot hímeztek. A királynő monogramját! Ma trendi fehérnemű márkák ruhacímkéi jelzik, hogy királynők vagyunk, ha magunkra öltjük alkotásaikat. Ezeket a ruhacímkéket már többnyire nyomtatják. Ezek a címkék reklámhordozók és egyfajta használati utasítások. Nem rólam szólnak és a királynőségemről, hanem a kőkemény bizniszről. Nem tudom, ki, hogy van vele, én mindig kivágom. Kivágom, mert birizgál. Meg valahogy így lesz az enyém. A kivágott részt sokszor elteszem, kallódik. Azért teszem el, mert elbizonytalanodom, hogy kell tisztítani, mi az anyaga. Ilyen a hazaszeretet is. Levágom magamról a címkét: madeinhungary. De elteszem, kallódik. Aztán elbizonytalanodom. Nem egyszerűbb visszavarrni?

In the museum we see that invisible diligent hands have embroidered Queen Victoria’s monogram into her underwear. The Queen’s monogram! Today the brand label on a trendy item of lingerie indicates that if I wear it I will also be a queen. These labels – usually printed – are a form of advertising and also serve as an instruction manual. They are not about me and my queenliness, but about business. I don’t know what others do, but I always cut the label out. It irritates me. And by doing so the piece becomes mine. I often save the label so that when I grow uncertain as to what it is made of and how to wash it I can refer to it, but it inadvertently becomes misplaced and lost. This is what patriotism is like. I cut my madeinhungary label off and save it, but it inadvertently becomes misplaced and lost. Then I become uncertain. Wouldn’t it be easier to just sew it back on?
rezek, ezüst, arany, textil, festék

copper and brass, silver, gold, textile, pigment


2018

Using Format