Tape Tattoo 
szitázott kineziológiai tapasz, 5×500 cm
 silk-screened kinesiology tape, 5×500 cm


A  Tape Tattoo – a ruralizáció kínzó tüneteinek enyhítésére  szolgáló művészi kineziológiai tapasz.

A dzsentrifikáció  fogalmat először a hatvanas években megfigyelt folyamatra kezdték  használni a szociológusok: a lepusztult londoni belvárosba az eredeti lakosság  folyamatos cserélődésével középosztálybeliek, főleg művészek  érkeztek. Manapság a vidék felé történő vándorlás, a  ruralizáció témája is egyre aktuálisabb globálisan és  Magyarországon is. A dzsentrifikációval az a baj, hogy minden  résztvevőnek fizikailag és mentálisan is „nagyon fáj”. Az  őslakos is szenved és panaszkodik a bebíró is.
Szitázott  kineziológiai  tapaszaimmal az érzékeny testtájakra vérbőséget okozó tapaszt  helyezek. Az izmok gyengéd stimulálásának  akupunktúrás gyógyító hatása van és a tapaszoknak  festői a megjelenése.
A  testfestés és tetoválás ősi ékszer műfaj. A test díszítésének,  az egyén csoportbeli hovatartozásának, azonosításának és az  önmegvalósításnak feltűnő megnyilvánulása. A  vidéken is elterjedt gyógyító tapasz a terápiás  funkció mellett számomra a művészi akció terepe lett. Hordozható  festmény, üzenet mozgásban. Ismerős  és zavarba ejtő jel. A ruha alatt hordható, kikandikál, leleplez. Megmutatja  a fájó pontot a testen. Beazonosítja a szimptómát.

A  bebíró, magyar tájszó, az a városból elvándorló ember, aki  ingatlant vásárol a magyarországi Balaton-felvidéken. Aki nem  tősgyökeres.

Az ŐSLAKOS, a TURISTA, a BEBÍRÓ és a VÁLLALKOZÓ karakterek eltérő térhasználatából, mozgásaikból következő sérüléseik, konfliktusaik a mindenki számára ismerős Toldi szövegekhez kapcsolódnak. 

A karakterekről több itt

TapeTattoo – artistic kinesiology tape to alleviate the excruciating symptoms of ruralization.

The  concept  of gentrification was first used to designate a process observed in  London in the 1960s, whereby middle-class people, especially artists, moved into rundown housing in the city center resulting in continuous  population exchange. Today  migration  to the countryside – ruralization – is becoming increasingly  popular, and thereby a current theme, both globally and in Hungary. The problem with gentrification is that it hurts all those involved  both physically and mentally. Locals suffer while non-locals find it difficult to gain acceptance.
I  place my kinesiological tape bearing an inscription made using a silk-screen printing  technique on sensitive areas of the body. The tape causes increased  blood flow to the area, and by gently stimulating the muscles has an  acupuncture-like healing effect. The color of the elastic tape also  has a therapeutic and artistic effect.
Body  painting and tattooing are both ancient forms of jewelry; a  decoration of the body, a kind of self-realization, as well as an  indication of the individual’s affiliation and identification with  a specific group. Kinesiology  tape,popular in the city as well as rural areas, has  a decorative and artistic function as well as a therapeutic  one. In this case it is also bears information and is the artist’s canvas. The word “bebíró” is a regional word of the Balaton Highlands, and designates a person who is from the city who has  bought land or a house in the area. A  person who’s “not  from around here”. 
The  preparation for the performance Toldi Fantasy was my video TapeTatto  - Toldi Fantasy. The video was featured in the first jewelry-inspired  video festival, SMCK On Reel.

Toldi  - szitázott kineziológiai tapaszok

  A Tape Tattoo sorozatom  első darabjai a kordonszalagok mintáját megidéző szitázott  kineziológiai tapaszok.  A tapaszok feliratai  megnevezték   a lakosokra, vidéki  térhasználókra vonatkozó kifejezéseket, a tájnyelvi„bélyegeket” (pl: BEBÍRÓ)  A  korábbi Vidéki  brossaim szinte megbélyegezték viselőiket, a  tapaszoknál  a karakterhasználat inkább a folyamat törvényszerűségeinek  megértését segítette.  A brossok elidegenítő hatásával szemben, itt az azonosulás válik  könnyebbé. Azonosulás a térhasználat, a munka, a sérülés, a  fájdalom által is, ami a karakterhez  kapcsolódik.

A Toldi  tapaszoknál  Arany János  sorait  kölcsönöztem. Ezek  a szövegek a  mai napig  köztudatban  vannak,  Toldi  Miklós alakja már a saját korában  meghaladott figurát  formál, története a társadalmi  kiemelkedés középkori  módját  mutatja  be.  A „talált szövegekkel” történelmi, irodalmi, szociológiai  kontextusba kívántam helyezni művemet.  A  múltbéli magyar társadalom hős típusa korszakokon átívelő  párbeszédbe került  a mai hazai valósággal, a mai vidék szereplőinek mozgásaival és  konfliktusaival, zsigerileg  ismerős helyzetek búvópatakként előtörnek  és újra fennállnak.  Beidegződéseink, önmagunkról alkotott elképzeléseink alakulóban  vannak, gondolkodunk   térbe és  időbe  ágyazottságunkról.

Anatómiai  tanulmányaim és  megszerzett  tapasz-felhelyezési gyakorlatom egyaránt  azt sugallták, hogy a mozgó emberi  testen  kell „installálnom” munkámat.  A Mick on the Move című  videóm bemutatja mozgás közben az ékszert (tapaszt) és  viselkedésmintákat jelöl meg, kidomborítja az adott karakter  tipikus sérülési lehetőségét.

Ebből az alapanyagból készült videót megvágtam és az első ékszerek inspirálta videó fesztiválon, a SMCK ON REEL-en szerepelt.


2021-22

Using Format